top of page
AH LOGO DŁUGIE.png

CENNIK

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

 • ryczałt bez VAT - 205 zł netto

 • ryczałt z VAT od 1 do 10 dokumentów - od 240 zł netto

 • ryczałt z VAT od 11 do 20 dokumentów - od 275 zł netto

 • Powyżej 20 dokumentów - stawka będzie wzrastać o 35,00 zł netto za każde kolejne 10 dokumentów

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • 1-10 dokumentów - od 265,00 zł netto (300 zł netto w przypadku statusu VAT czynnego),

 • 11-20 dokumentów - od 315,00 zł netto (355 zł netto w przypadku statusu VAT czynnego)

 • 21-30 dokumentów - od 365,00 zł netto (415 zł netto w przypadku statusu VAT czynnego)

 • powyżej 30 dokumentów - stawka ustalana indywidualnie

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

 • do 20 dokumentów - od 800 zł netto

 • od 20 - 40 - od 1200 zł netto

 • 41-60  - od 1400 zł netto

 • 61+ do negocjacji

USŁUGI DODATKOWE

 • Obsługa kadrowa z tytułu umowy o pracę  - 60 zł/os. netto

 • Obsługa kadrowa z tytułu umowy bezosobowej ze składkami społecznymi – 40 zł/os. netto

 • Obsługa kadrowa z tytułu umowy zlecenie bez ZUS - 25 zł/os. netto

 • Opłata za obsługę PPK (1 os.) - 10 zł/mies. netto

 • Sprawozdanie finansowe - od 350 zł netto

 • Inne raporty/deklaracje (np. do GUS, ZUS itp.) - od 100 zł netto

 • Projekty dokumentów - od 100 zł netto

 • Opłata dodatkowa za dostarczeniu dokumentów po terminie - od 50 zł netto

 • Korekta deklaracji/wyliczenia podatku nie zawinione przez biuro rachunkowe- 50 zł netto


* Ostateczna cena oferowana przez biuro zostanie oszacowana na podstawie np. branży, w której działa klient, stopnia skomplikowania transakcji gospodarczych, ilości zatrudnianych pracowników/zleceniobiorców.

bottom of page